TOPlist

Zde si můžete přečít můj profesní životopis


Jméno:Ing.Milena Ulrichová,CSc.
Bydliště: Nad zámečkem 385/39, 150 00, Praha 5

V letech 1969-1974 jsem absolvovala VŠZ v Praze a v letech 1976-181 jsem vystudovala řádnou aspiraturu a získala titul Kandidát věd (CSc.). V roce 1991 jsem absolvovala kvalifikační kurz pro účetní a daňové profesionály (Kurz pro daňové profesionály).

V roce 1992 jsem pracovala v Národním muzeu v Praze 1 jako vedoucí informační soustavy (dnes vedoucí ekonomického oddělení). Řídila jsem a odpovídala za účetnictví organizace, spolupracovala jsem na tvorbě rozpočtu a při vypracování komplexních rozborů činnosti organizace. V roce 1993 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici 2 s FP v ekonomickém odboru, nejdříve jako vedoucí všeobecné účtárny, později jako vedoucí oddělení akontace a zpracování dat (pracovní zařazení vedoucí odborný ekonom).

V letech 1994-1995 jsem absolvovala Nástavbový kurz pro účetní a daňové profesionály.

V roce 1992 jsem získala Živnostenský list a začala pracovat pro soukromé firmy. Začínala jsem s firmou IPB MEDICA, s.r.o., Základní školou v Jánošíkově ulici v Praze 4 (příspěvková organizace), malými živnostníky apod.V roce 1993 jsem nastoupila u spediční firmy SPEDIMEX, s.r.o. v Praze 8 jako finanční ředitel. Mezi lety 1995-1996 jsem ve stejné funkci pracovala ve firmě AMIGOS, s.r.o. v Praze 5.

Od r. 1996 doposud již pracuji jen na ŽL. Vedu veškerou účetní agendu ve více soukromých firmách a drobných živnostníků z nejrůznějších oblastí, převážně z oblasti služeb, včetně výpočtu DPH a daňových přiznání k dani z příjmu nebo jejich podkladů pro daňového poradce. Roční obrat zpracovávaných firem se pohybuje od 50 tis. Kč až do 100 mil. Kč. Pravidelné audity, daňové kontroly na DPH a daň z příjmu absolvuji s firmami i několikrát ročně. Za celou dobu mé živnostenské praxe všechny kontroly proběhly bez finančního postihu, nebyly shledány nedostatky v účetnictví.

Mzdové účetnictví je zajištěno přes spolupracující firmu, ve které jsem odpovědným zástupcem. Pravidelné kontroly na PSSZ a zdravotvních pojišťovnách probíhají také bez shledání jakýchkoliv nedostatků.

© 2006 by LordZed Running on great hosting.blueboard.cz